ПроектиМетод Актинг клас – интензивен актьорски тренинг

февруари 9, 2021by admin12340
method acting 6
method acting 7
method acting 5
method acting 4
method acting 3
method acting_1
method acting. 2

Начален тренинг в Method Acting актьорска техника, в която актьорът изгражда емоционална идентификация с ролята, автентичен и емоционално изразителен образ, с потапяне в контекста на съществуването и вътрешния му живот. Развиване на нагласа за свободно провеждане на автентичните импулси и емоции. Инвестиране на собствен релевантен емоцоинален опит в процеса, като trigger за свързване с персонажа....

Начален тренинг в Method Acting актьорска техника, в която актьорът изгражда емоционална идентификация с ролята, автентичен и емоционално изразителен образ, с потапяне в контекста на съществуването и вътрешния му живот. Развиване на нагласа за свободно провеждане на автентичните импулси и емоции. Инвестиране на собствен релевантен емоцоинален опит в процеса, като trigger за свързване с персонажа. Развиване на нагласа да бъдеш вместо да бъдеш; на отношение към автор, тема, драматургия и текст; приемане на партньора; използване на травмите си като тухли, за изградане на персонажа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thanks to theidioms.com