ПроектиОрганизация на EPTG (European Playback Theatre Gathering) 2020

март 3, 2021by admin12340
https://tvorci.org/wp-content/uploads/2021/02/PRE-EPTG-ONLINE_ORGA-TEAM-MEETING-1280x762.png

Сформиране на организационен екип за подготовката на EPTG 2020. Дефиниране и разпределение на роли и канали на комуникация. Избор и договаряне на обучителни зали, театрални салони, хотел, online международен метод за разплащане. Създаване на лого, brand идентичност на събитието и web site. Дигитална комуникация за събитието. Стартира набиране и селекция на водещи и теми на...

Сформиране на организационен екип за подготовката на EPTG 2020. Дефиниране и разпределение на роли и канали на комуникация. Избор и договаряне на обучителни зали, театрални салони, хотел, online международен метод за разплащане. Създаване на лого, brand идентичност на събитието и web site. Дигитална комуникация за събитието. Стартира набиране и селекция на водещи и теми на работилници, PT performing компании и изготввяне на съдържателна и времева програма на събитието. Изготвяне на Политика за разнообразие на участието по държави & равни възможности. Изготвяне на бюджет и ценови пакет. Кандидатстване до различни институции и програми за частично финансиране.

За повече информация отноцно събитието посетете: https://eptg2020.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thanks to theidioms.com