Влезте в клуба! Станете част от нашата творческа общност!

Сдружение Творци ви кани да станете член на Клуб Творци!

Вие сте творческа личност и искате да сте обградени от талантливи креативни хора, с които можете да творите заедно?
Имате нужда от платформа, през която да реализирате творчески, социални или образователни проекти?
Искате да посещавате курсове, уъркшопи и обучения, които да ви развиват и да получавате отстъпка?

Клуб Творци е вашето място!
Сдружение Творци се ръководи от активно действащи артисти в България и професионалисти в различни сфери, подпомагащи изкуствата.

На Творчески партита на Клуб Творци се опознаваме, представяме се, споделяме дейностите и мечтите си, както и това, от което се нуждаем да ги постигнем.
За повече информация какви са условията, за да станете член на Клуба и какво получавате: моля пишете мейл на [email protected].

Ползи и ангажименти на членовете на Клуб Творци

Членовете на клуба получават:

  1. Отстъпки за всичкикурсове и обучения , организирани от Сдружението- не само за преподавател, чийто курс са посетили, но за всички останали.
  2. Покана за двете годишни Творчески събития- през март и септември
  3. Възможност за осъществяване на собствена активност, събитие, обучение, кауза и/или друго през Сдружението чрез подаване на молба с описание на идеята/ проекта.
  4. Администриране, менторство и реклама  на активността, след нейното одобрение от УС и назначаването на отговорник по дейността- член на ОС.
  5. По ранно информиране за записване на събития, обучения, представления  и активности.
  6. Възможност за временна, краткотрайна или дългосрочна работа по проекти създадени, ръководени, инициирани или администрирани от Сдружението и неговите Посланици.

Членовете на клуба се ангажират: 

1.     Да заплащат на годишна членска вноска от 50 лв- платена еднократно или на две вноски седмица преди двете Творчески събития в март и септември или най- късно на самото Творческо събитие. Сдружението запазва правото да актуализира цената спрямо икономическата ситуация в страната и света.

2.    Да спазват мисията и ценностите на Сдружение Творци  
Информация за внасяне на членски внос:

получател: Сдружение Творци IBAN: BG22FINV91501017055691

Основание: членски внос Клуб Творци и името на човека

Thanks to theidioms.com

to-top