https://tvorci.org/wp-content/uploads/2020/10/Header_Dramedy_Academy.png
В Академия Драмеди участват деца и младежи от 6 до 22 години, разпределени в три групи – Драмеди бейби от 6-11 г, Драмеди Джуниър от 12-16 г и Драмеди Про от 16-22 г.
Учстниците получават обучение по актьрско майсторство, пеене и хореография, проведено от квалифицирани педагози. Център в образователната програмана Академия Драмеди е развитие на емоционална култура и кариерно ориентиране. Със средствата на театъра, чрез ролеви игри и разнообразни артистични психо-социални методи младите хора получват възможност да научат повече за себе си, за общуването с другите, да открият и развият талантите си, да намерят мястото си в света, да мечтаят и целеполагат.

Thanks to theidioms.com