StandardИзкуствоо е за всички

https://tvorci.org/wp-content/uploads/2018/09/28168767-475257702890735-6701675083273756767-n-436x262-1.png

Имаме удоволствието да ви представим проект "Изкуството е за всички! Творческа работилница за хора с интелектуални затруднения".

Имаме удоволствието да ви представим проект „Изкуството е за всички! Творческа работилница за хора с интелектуални затруднения“.
Музиканти, художници, фотографи и кино артисти експериментират с въвличането на хора с интелектуални затруднения в творчески процес. Тази артистична провокация стимулира въображението и предлага нови изразни средства.
Използвайки опита на социални работници и психолози, създадохме приветливо пространство, където експериментирането и сътрудничеството се насърчават и осмислянето на опита бива подпомогнато.
„Изкуството е за всички“ е съвместна инициатива на Сдружение Творци и Maria’s World Foundation, подкрепена от Goethe-Institut Bulgarien и фонда на Академията за културен мениджмънт София, Букурещ и Солун.

 

Цел на проекта:

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.

Дейности и основни резултати:

Ще бъде създадена творческа лаборатория с участието на хора с интелектуални затруднения, социални работници и хора на изкуството, които ще творят заедно. Музиканти, художници, фотографи и кинематографисти ще експериментират, като въвлекат в творческия процес хора с интелектуални затруднения, а социални работници ще подпомагат тяхното включване.

Предвидени са три тематични модула – музика, фотография и изобразително изкуство. Всеки модул ще включва пет до шест занятия и/или представяния на завършени творби, в които ще се включат творци и хора с интелектуални затруднения.

Кинематографският екип ще създаде четири материала: три клипа за отделните модули и филмов обзор на целия проект. Видеоматериалите ще представят конкретни възможности за активно участие на хората с интелектуални затруднения в създаването на изкуство и част от предимствата, които тази съвместна работа носи за професионалните творци.

Настоящият проект ще бъде реализиран едновременно с проекта „Дейности по разпространение на знания“, в който участват творци от Гърция и/или Румъния. Те ще се включат в отделните модули и в заключителния семинар за представяне на резултатите от проекта.

Водещ партньор: Creators Association

Финансираща организация: Гьоте-Институт България

Продължителността на проекта е от декември 2017 г. до септември 2018 г.

Партньори:
Goethe-Institut Bulgarien и Maria’s World Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thanks to theidioms.com