Проект Разпространение на спектакъла „Театърът на твоята история“

proekt-razprostranenie-playback-teatar

...

Проект „Разпространение на спектакъла „Театърът на твоята история“ на Playback театър “Тук и сега”.

Проектът се изпълнява по договор No РД 11-06-214 от 15.09.2020 с Министерство на културата. Осъществиха се 8 представления в Галерия Доза и 4 представления във Варна и Бургас.

За Playback театър „Тук и сега“ можете да прочетете тук.

Thanks to theidioms.com

to-top