Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение

https://tvorci.org/wp-content/uploads/2024/05/Screenshot-2024-05-15-at-12.06.32-1280x730.png

Проект „Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение“ по мярката „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 се реализира от Фондация за развитие на културата и бизнес потенциал на гражданското общество. Проектът въвежда в България две социални иновации – „Театрални...

Проект „Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение“ по мярката „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 се реализира от Фондация за развитие на културата и бизнес потенциал на гражданското общество.

Проектът въвежда в България две социални иновации – „Театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение“ и „Повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение“.

Цялото видео може да изгледате на следния адрес: https://www.youtube.com/watch?v=yGhZwYfUuYE

Thanks to theidioms.com

to-top