ПроектиRe-Creation Camp: Remedy against Burnout

февруари 9, 2021by admin12340
re-creation camp

Изследване на възможности за включване на грижата за себе си в ежедневието и подобряване на благосъстоянието на общностите. Насочено към културни мениджъри и професионалисти в областта на  изкуствата / културата, преживели burn-out, изтощение, хронична умора. Методология: wellness и креативни занимания, пространство за размисъл, споделяне и лекуване, практики за осъзнаване, спортни дейности и релаксации

Изследване на възможности за включване на грижата за себе си в ежедневието и подобряване на благосъстоянието на общностите. Насочено към културни мениджъри и професионалисти в областта на  изкуствата / културата, преживели burn-out, изтощение, хронична умора. Методология: wellness и креативни занимания, пространство за размисъл, споделяне и лекуване, практики за осъзнаване, спортни дейности и релаксации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thanks to theidioms.com